Twój koszyk:
0 produktów

Dokumenty

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

§ 1 Definicje

 1. Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym w Regulaminie Sklepu internetowego.
 2. Program Lojalnościowy - promocja organizowana przez Sprzedawcę, mająca na celu promowanie stałych klientów.
 3. Zamówienie zrealizowane - Zamówienie które Klient odebrał osobiście w siedzibie Sprzedawcy, lub które zostało zrealizowane wysyłkowo. Dotyczy to wyłącznie zamówień które zostały w pełni opłacone, doręczone do Klienta, dla których klient nie odstąpił od umowy kupna-sprzedaży oraz dla których minął ustawowy czas odstąpienia od takiej umowy.
 4. Poziom Rabatu - wartość procentowa rabatu który klient może otrzymać z tytułu Programu Lojalnościowego
 5. Punkty - punkty które klient otrzymuje w ramach Programu Partnerskiego za Zrealizowane Zamówienia oraz przy okazji innych promocji i konkursów organizowanych przez Sprzedawcę. Każde wydane 1zł to odpowiednik 100 Punktów. Punkty przeliczają się na rabaty zgodnie z tabelą w § 2

§ 2 Informacje ogólne

 1. Celem Programu Lojalnościowego jest nagradzanie stałych klientów poprzez udzielanie im rabatów na produkty oferowane w sklepie internetowym.
 2. Aby wziąć udział w promocji, klient musi zarejestrować Konto Użytkownika
 3. Poziom rabatu który otrzyma Klient zależy od kwoty brutto towarów wchodzących w skład Zrealizowanych Zamówień. Do kwoty tej nie uwzględnia się kosztu wysyłki, kosztów związanych z wybraną formą płaności oraz ewentualnych innych kosztów, nie będących bezpośrednio ceną towaru.
 4. W zależności od kwoty wymienionej w punkcie powyżej, klient otrzyma jeden z następujących rabatów:
  • 100zł: 1%
  • 250zł: 2%
  • 500zł: 5%
  • 1500zł: 7%
  • 2500zł: 10%
 5. W przypadku uzasadnionego zwrotu całości lub części zamówienia, w szczególności z tytułu gwarancji, rękojmi, lub indywidualnych ustaleń między Kupującym a Sprzedawcą, zamówienie traktuje się jako niezrealizowane a jego wartości nie uwzględnia się przy określaniu Poziomu Rabatu
 6. Zgromadzone przez Klienta punkty i rabaty są bezwarunkowo związane z posiadanym przez niego Kontem Użytkownika. W przypadku usunięcia konta, zgromadzone na nim punkty przepadają.
 7. Nie ma możliwości przeniesienia punktów między różnymi kontami
 8. Punkty w Programie Lojalnościowym można zdobyć także biorąc udział w innych promocjach i konkursach organizowanych przez Sprzedwcę. Zasady przyznawania punktów w takich przypadkach określać będzie regulamin danej promocji lub konkursu.

§ 3 Wykluczenia

 1. Z Programu Lojalnościowego wykluczeni są klienci:
  1. Posiadający status Hurtownika
  2. Dla których ustalono indywidualne lub preferencyjne ceny na część lub całość oferty Sklepu
 2. Ponadto, rabatów uzyskanych przez Klienta w ramach Programu Lojalnościowego nie stosuje się:
  1. Dla produktów których cena została obniżona, w szczególności z powodu trwania innej promocji, będących na wyprzedaży, uszkodzonych itd.
  2. Dla produktów które Sprzedawca według własnego uznania wyłączy z Programu Lojalnościowego, w szczególności produktów z niską marżą, produktów o ograniczonej dostępności, produktów co do których ich producent zastrzegł minimalną cenę w sprzedaży detalicznej, produktów promocyjnych itd.
 3. Promocja Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Sprzedawcę.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Zasady Programu :ojalnościowego mogą ulec zmianie, o czym Militech Corporation Sp. z o.o. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Programem Lojalnościowym prosimy kierować na adres: sklep@pasmanterie.eu
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad, czasowego wstrzymania lub zakończenia Programu Lojalnościowego. W takim przypadku wszelkie punkty i rabaty uzyskane przez Kienta przepadają, a Klientowi nie przysługuje z tego tytułu żadna rekompensata.
 4. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności wszystkich produktów z oferty Sklepu. W przypadku braku gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane w części lub całości, Klientowi nie przysługuje żadne odszkodowanie z tytułu Programu Lojalnościowego
 5. Rabaty należne Klientowi w związku z Programem Partnerskim naliczane są automatycznie w czasie składania zamówienia. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych, w szczególności nie naliczeniu rabatu w mailu potwierdzającym zamówienie, prosimy o przesłania zgłoszenia na adres sklep@pasmanterie.eu, w celu ręcznego uwzględnienia rabatu.
 6. Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-24